Tài Khoản

                                       

                                               Ngân hàng Vietcombank-Chi Nhánh Tân Bình-TP.HCM
                                                                     Chủ tài khoản: Phùng Văn Mỹ
                                                                      Số tài khoản: 0441000628150

                                                                                                   ------------------------------------------------

                                             Ngân hàng TMCP Tiên Phong- Chi Nhánh- TP.HCM
                                                                 Chủ tài khoản: Phùng Văn Mỹ
                                                                     Số tài khoản: 01549478001

                                                                                                      ------------------------------------------------

                                                                                                                                         

AGRIBANK --- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi Nhánh- TP.HCM
                                                                 Chủ tài khoản: Phùng Văn Mỹ
                                                                     Số tài khoản: 6460205518720

                                                                                                      ------------------------------------------------

                                           Ngân hàng Sacombank- Chi nhánh Tân Phú- TP.HCM
                              Chủ tài khoản: CTY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÂM HẢI
                                                                  Số tài khoản: 060060820433